Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang

Tên dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.    Địa điểm xây dựng: TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.      Chủ…

Continue Reading Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang

Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.  Địa điểm xây dựng: Phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang.       Chủ đầu tư: Ban QLDA…

Continue Reading Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang