Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII

Ngày đăng: 16/08/2018

Sáng ngày 16/8/2018, tại Hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chi bộ Ban QLDA Phát triển tỉnh tổ chức Hội nghị “Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII” nhằm giúp các Cán bộ, Đảng viên của Ban QLDA nắm vững những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
Tham dự Hội nghị có các Ông Châu Ngô Anh Nhân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA Phát triển, Ông Hồ Tấn Quang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban QLDA Phát triển, Ông Lê Huy Linh Việt, ủy viên Chi bộ và toàn thể Cán bộ viên chức, Đảng viên của Ban QLDA Phát triển. Tại Hội nghị, Ông Châu Ngô Anh Nhân, Ông Hồ Tấn Quang, Ông Lê Huy Linh Việt đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.


Tại Hội nghị, các Cán bộ của Ban QLDA Phát triển được nghe Ông Châu Ngô Anh Nhân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 03 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Trong phần phát biểu khai mạc, ông Châu Ngô Anh Nhân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA Phát triển yêu cầu các cán bộ có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 03 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sớm triển khai đưa các nội dung của 03 Nghị quyết đi vào đời sống, hoạt động của Ban.

Sau Hội nghị, các cán bộ tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao./.

                                                                           Một số hình ảnh tại Hội nghị:

                        Ảnh: Ông Châu Ngô Anh Nhân – Bí thư Chi bộ triển khai tổ chức việc học tập Nghị quyết


                                     Ảnh: Ông Hồ Tấn Quang – Phó Bí thư Chi bộ triển khai Nghị quyết


                                                                        Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị


                                                                              Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị


Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hưởng ứng ngày nước thế giới...
Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai...
Gia hạn lấy ý kiến của Cơ...
Gia hạn Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư...
Thông báo số 100/TB-UBND ngày...
Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/01/2019 về việc điều chỉnh diện tích...
Nhân vật tiêu biểu năm 2018...
Đã trở thành truyền thống, mỗi dịp cuối năm, Ban Quản lý Dự án Phát...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Năm, 18/04/2019
Nhiệt độoC
6
732.374