Giới thiệu chung

Ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường Tp. Nha Trang

Ngày đăng: 18/12/2013
1.    Quá trình hình thành:

Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang được thành lập vào tháng 4/2006 theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Ban QLDA có nhiệm vụ thay mặt Chủ đầu tư là UBND tỉnh Khánh Hòa để quản lý thực hiện Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.

Đến tháng 01/2011, tại Quyết định 120/QĐUBND ngày 13/01/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang làm Chủ đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.

Ngoài ra, Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang còn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (Giai đoạn 2) – Tuyến T1 theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 03/9/2009.

2.    Nhiệm vụ và quyền hạn:
-    Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ đầu tư kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ.

-    Quản lý dự án, thực hiện những công việc thuộc phạm vi quản lý thực hiện dự án theo quy định: lập, thẩm định thiết kế, dự toán; lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công xây dựng; kiểm định chất lượng công trình xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật. Quản lý sử dụng chi phí dự án, thanh quyết toán theo quy định của Pháp luật Việt Nam và các nhà tài trợ.

-    Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định.

-    Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư xây dựng theo sự phân công của UBND tỉnh.

3.    Cơ cấu tổ chức:

-    Lãnh đạo Ban QLDA:

     + Giám đốc: bà Lý Ngọc Dung

     + Phó giám đốc: ông Nguyễn Như Nguyện

     + Phó giám đốc: ông Châu Ngô Anh Nhân

     + Phó giám đốc kiêm nhiệm: ông Trần Văn Huy (Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Khánh Hòa)

     + Phó giám đốc kiêm nhiệm: ông Lương Khánh Thuận (Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang

-    Phòng Tài chính Tổng hợp:

     + Trưởng phòng: ông Huỳnh Tuấn Võ

     + Phó trưởng phòng: ông Đặng Hồng Tuấn

-    Phòng Kỹ thuật:

     + Trưởng phòng: ông Nguyễn Văn Phát

     + Phó trưởng phòng: ông Phạm Xuân Thu

     + Phó trưởng phòng: ông Hồ Tấn Quang

* Tổng số nhân sự Ban QLDA: 27 người.

*  Sơ đồ tổ chức:4.    Liên hệ:

Địa chỉ: số 06A, đường Yersin, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: 084 58 3562 204

Fax: 084 58 3562 203

Email: davsmtnt@vnn.vn

Website: nhatrangxanhsachdep.vn
Nha Trang Xanh Sạch Đẹp
Sửa đổi quy định về đấu...
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Quyết định số 27/2014 sửa đổi...
Chuyện dưới lòng cống sâu
Theo chân các công nhân thoát nước, chúng tôi mới thấu hiểu những vất...
Sự kiện "Chung tay vì môi...
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường,...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Chủ Nhật, 04/10/2015
Nhiệt độoC
3
244.062