Công bố các tài liệu về an toàn xã hội của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang

Ngày đăng: 27/10/2016
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đang chỉnh sửa, hoàn thiện các hồ sơ của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP) để trình Ngân hàng Thế giới xem xét và các cấp thẩm quyền phê duyệt Dự án, tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn để thực hiện Dự án. Theo yêu cầu của dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, các tài liệu về an toàn của Dự án trước khi được phê duyệt (Báo cáo đánh giá tác động môi trường- xã hội, Báo cáo Kế hoạch tái định cư, Báo cáo đánh giá xã hội và Báo cáo tóm tắt) phải tổ chức công bố tại địa phương nằm trong phạm vi của Dự án để người dân nắm thông tin và có ý kiến (nếu có) gửi về Văn phòng Ban QLDA (Địa chỉ: Số 204 Thống Nhất – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa).

Xem chi tiết các báo cáo như sau:

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội

2. Báo cáo Kế hoạch tái định cư

3. Báo cáo đánh giá xã hội

4. Báo cáo tóm tắt


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Phiếu lấy ý kiến của cơ quan,...
“Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối...
Thông báo về việc niêm yết...
Thông báo số 240/TB-HĐBTcủa Hội đồng BT, HT, TĐC ngày 25/7/2017 về...
Thông báo số 224/TB-HĐBT ngày...
Thông báo về việc Niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Thông báo số 223/TB-HĐBT ngày...
Thông báo về việc kê khai, di dời mồ mã nằm ngoài ranh giới Dự án Xây...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Ban Quản lý dự án Phát triển...
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà (tên tiếng Anh: Khanh Hoa...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Lợi ích từ việc đấu nối nước...
Trước thời điểm triển khai Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, hệ...
Thứ Hai, 21/08/2017
Nhiệt độoC
2
388.928