Thông báo

Công bố các tài liệu về an toàn xã hội của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang

Ngày đăng: 27/10/2016
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đang chỉnh sửa, hoàn thiện các hồ sơ của Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang (Dự án CCSEP) để trình Ngân hàng Thế giới xem xét và các cấp thẩm quyền phê duyệt Dự án, tiến tới đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn để thực hiện Dự án. Theo yêu cầu của dự án được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới, các tài liệu về an toàn của Dự án trước khi được phê duyệt (Báo cáo đánh giá tác động môi trường- xã hội, Báo cáo Kế hoạch tái định cư, Báo cáo đánh giá xã hội và Báo cáo tóm tắt) phải tổ chức công bố tại địa phương nằm trong phạm vi của Dự án để người dân nắm thông tin và có ý kiến (nếu có) gửi về Văn phòng Ban QLDA (Địa chỉ: Số 204 Thống Nhất – Phường Phương Sài – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa).

Xem chi tiết các báo cáo như sau:

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường - xã hội

2. Báo cáo Kế hoạch tái định cư

3. Báo cáo đánh giá xã hội

4. Báo cáo tóm tắt


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày...
Ngày 11-6, tại Nha Trang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh...
Thông báo về việc di dời mồ mả...
Kế hoạch Về việc di dời mồ mả vắng chủ tại nghĩa trang Lò Gạch bị...
Quyết định số 1640/QĐ-UBND...
Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Hai, 18/06/2018
Nhiệt độoC
9
522.963