Thông tin tuyên truyền

Danh ngôn và một số thuật ngữ tiếng anh về Môi trường

Ngày đăng: 28/04/2017
                                           

                                               DANH NGÔN HAY VỀ MÔI TRƯỜNG

  1.                  1. The environment is everything that isn't me.

                          Môi trường là tất cả những gì không phải là tôi.

                                                                                   

(Albert Einstein)  1.                2. Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.

                         Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ. 

                                                                                                                             (W. Clement Stone)

  1.                  3. The child should live in an environment of beauty.

                            Trẻ nhỏ nên được sống trong một môi trường đẹp đẽ.
(Maria Montessori)

               4. There are moments when all anxiety and stated toil are becalmed in the infinite leisure and repose of nature.

               Có những khoảng khắc khi mà mọi lo lắng và mất mát đã qua lắng xuống trong sự thảnh thơi và yên bình vô biên của thiên nhiên.

                                                                                                                           (Henry David Thoreau)

       5. To be admitted to Nature’s hearth costs nothing. None is excluded, but excludes himself. You have only to push aside the curtain.
                
Để được chấp nhận vào tổ ấm của Thiên nhiên không tốn gì cả. Không ai bị từ chối, chỉ có người tự từ chối mình. Bạn chỉ phải kéo rèm cửa sổ.

                                                                                                                          (Henry David Thoreau)

                6. To sit in the shade on a fine day and look upon verdure is the most perfect refreshment.

                Ngồi dưới bóng râm trong một ngày đẹp trời và ngắm nhìn cây cỏ xanh tươi là sự nghỉ ngơi hoàn hảo nhất

                                                                                                                                     (Jane Austen)
               7. The finest workers in stone are not copper or steel tools, but the gentle touches of air and water working at their leisure with a liberal allowance of time.

                    Những người thợ tốt nhất tạc lên đá không phải là công cụ sắt hay đồng, mà là bàn tay dịu dàng của gió và nước làm việc thư thả trong thời gian thoải mái.
(Henry David Thoreau)

              8. To assist a child we must provide him with an environment which will enable him to develop freely.

                      Để hỗ trợ trẻ nhỏ, chúng ta phải cho nó một môi trường cho phép nó phát triển tự do.

                                                                                                                            (Maria Montessori)

              9. You are a product of your environment. So choose the environment that will best develop you toward your objective. Analyze your life in terms of its environment. Are the things around you helping you toward success - or are they holding you back?
           
               
Bạn là sản phẩm của môi trường xung quanh. Vậy nên hãy chọn môi trường sẽ rèn giũa bạn về hướng mục tiêu. Hãy phân tích những môi trường bạn từng sống. Và những thứ quanh bạn giúp bạn đi tới thành công - hay chúng đang kéo bạn lại?

                                                                                                                                      (W. Clement Stone)

         10. Moral codes adjust themselves to environmental conditions.

                   Chuẩn mực đạo đức tự biến đổi phù hợp với điều kiện môi trường.

                                                                                                                     (Will Durant)       
 

               11. They are much to be pitied who have not been given a taste for nature early in life.

                  Thật đáng tiếc cho những người không được sớm nếm trải thiên nhiên trong cuộc đời.

                                                                                                                               (Jane Austen)

               12. We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children

                 Chúng ta không thừa hưởng trái đất từ tổ tiên chúng ta; chúng ta mượn nó từ thế hệ tương lai.

                                                                                                                                 (Chief Seattle)

         13. Earth provides enough to satisfy every man’s need, but not every man’s greed.

             Trái đất có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho tất cả mọi người, nhưng không thể đáp ứng lòng tham của con người.

                                                                                                                             (Mahatma  Gandhi)

              14. Na ture provides a free lunch, but only if we control our appetites.

            Thiên nhiên cho chúng ta miễn phí bữa ăn trưa, nhưng chỉ với điều kiện chúng ta phải kiềm chế sự  ngon miệng của mình.
                                                                                                                                                                                                                                                                                               (William Ruckelshaus)


                               MỘT SỐ THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VỀ MÔI TRƯỜNG

         
Ngày nay khi mà vấn đề ô nhiễm môi trường đang được toàn cầu quan tâm thì chúng ta cần phải trang bị kiến thức về bảo vệ môi trường để cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường xanh. Nhân đây, Ban QLDA Phát triển Tỉnh Khánh Hoà xin giới thiệu bạn một số thuật ngữ tiếng Anh về chủ đề môi trường được sưu tầm giúp bổ trợ thêm vốn từ vựng cho các bạn trong lĩnh vực này. Mời các bạn tham khảo.
  
 

1.                      Air pollution                                                     Ô nhiễm không khí

2.                      Soil pollution                                                   Ô nhiễm đất đai

3.                      Water pollution                                                Ô nhiễm nguồn nước

4.                      Global warming                                               Sự nóng lên toàn cầu

5.                      Climate change                                               Biến đổi khí hậu

6.                      Waste disposal                                               Việc xử lý chất thải

7.                      Natural resource depletion                               Cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên                  

8.                      Deforestation                                                  Nạn chặt phá rừng

9.                      Acid rain                                                         Mưa axít

10.                Overpopulation                                               Tình trạng dân số quá đông


  

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hưởng ứng ngày nước thế giới...
Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai...
Gia hạn lấy ý kiến của Cơ...
Gia hạn Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư...
Thông báo số 100/TB-UBND ngày...
Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/01/2019 về việc điều chỉnh diện tích...
Nhân vật tiêu biểu năm 2018...
Đã trở thành truyền thống, mỗi dịp cuối năm, Ban Quản lý Dự án Phát...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Năm, 18/04/2019
Nhiệt độoC
5
732.373