Hội nghị cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Ngày đăng: 24/12/2018

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 21/12/2018 tại Hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Tại Hội nghị, đồng chí Châu Ngô Anh Nhân – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA Phát triển trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018 vừa qua, với tinh thần làm việc nhiệt tình, tích cực, vượt qua mọi khó khăn và đoàn kết của toàn thể CBCCVC đã góp phần lớn trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Các nhiệm vụ cấp bách được UBND tỉnh giao đều phấn đấu hoàn thành đúng hoặc trước thời hạn.

Công tác cán bộ được đặt lên hàng đầu trong việc xây dựng tổ chức, xem đây là yếu tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, trau dồi đạo đức cách mạng và học tập các Nghị quyết của Đảng cho cán bộ được tiến hành thường xuyên, kịp thời đã góp phần nâng cao năng lực, đóng góp vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc phối hợp với các Sở, ban, ngành, các Nhà đầu tư luôn được thực hiện kịp thời, công tác tham mưu cho UBND tỉnh và các Sở, ngành được quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng và tính hiệu quả, khả thi của các đề xuất. Từ đó, nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần được khắc phục trong năm tới.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của Ban trong năm 2018 và kế hoạch tài chính năm 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban thanh tra Nhân dân; Báo cáo công tác thi đua và khen thưởng; Báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức tại Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các phòng Tổ chức hành chính, các phòng QLDA: 1, 2, 3, Phòng Kế toán – tài chính, Phòng Môi trường – xã hội và các ý kiến góp ý của cán bộ công chức, viên chức.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2018. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Chi bộ, của Ban Giám đốc cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.

                                                         Một số hình ảnh tại Hội nghị:


                                                                  Ảnh: Đoàn Chủ tịch


                               Ảnh: Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban báo cáo tổng kết


                                     Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tuấn Võ – Kế toán trưởng góp ý tại Hội nghị


                                   Ảnh: Đồng chí Trương Cao Huy Vũ – Trưởng phòng QLDA 2 góp ý tại Hội nghị


                                      Ảnh: Đồng chí Trần Minh Đức – Trưởng phòng QLDA 1  góp ý tại Hội nghị


                             Ảnh: Đồng chí Nguyễn Sĩ Thuận – Trưởng phòng MTXH  góp ý tại Hội nghị
  

                              Ảnh: Báo cáo tài chính của phòng Tài chính – Kế toán


                          Ảnh: Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban giải đáp tại Hội nghị


                             Ảnh: Đồng chí Đặng Hồng Tuấn – Thư ký Hội nghị, báo cáo dự thảo Nghị quyết

                                                          Ảnh: Chào cờ bế mạc Hội nghị

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Những khu phố chờ được làm...
Đã mấy năm qua, người dân phía bắc TP. Nha Trang phải sống trong cảnh...
Thông báo số 195/TB-HĐBT V/v...
Thông báo số 195/TB-HĐBT ngày 29/8/2019 của Hội đồng bồi thường, hỗ...
Thông báo số 154/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 154/TB-HĐBT ngày 09/7/2019 của HĐBT, HTTĐC dự án V/v:...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Tư, 18/09/2019
Nhiệt độoC
11
852.402