Hội nghị học tập quán, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Ngày đăng: 21/12/2018

Sáng ngày 20/12/2018, tại Hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA Phát triển tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (NQTW 8).

           Chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Châu Ngô Anh Nhân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA Phát triển tỉnh; đồng chí Hồ Tấn Quang, phó Bí thư Chi bộ, phó Giám đốc Ban QLDA Phát triển và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội nghị.

 Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Ban đã được nghe phổ biến, giới thiệu 03 chuyên đề chính sau:

            - Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

 - Chuyên đề 2: Những nội dung cơ bản của quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương;

 - Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2019;

 - Phổ biến thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông qua Hội nghị giúp cán bộ công chức, viên chức của Ban nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nội dung các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII; giúp Chi bộ Ban xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của cơ quan; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nâng cao trách nhiệm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân, Bí thư Chi bộ đề nghị toàn thể cán bộ công chức, viên chức dự Hội nghị trong quá trình học tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị mình để nhận thức đầy đủ hơn các Nghị quyết. Trên cơ sở đó quán triệt, vận dụng, đề ra các giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan và mỗi cán bộ công chức, viên chức thực hiện Nghị quyết của Đảng hiệu quả và thiết thực.

           Sau Hội nghị, toàn thể cán bộ công chức, viên chức viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực tiễn chức trách nhiệm vụ được giao ./.
                                                         Một số hình ảnh tại Hội nghị:


                                                     Ảnh: Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Ban QLDA Phát triển


                                      
                                          Ảnh: Đồng chí Hồ Tấn Quang - Phó Bí thư Chi bộ - Phó Giám đốc Ban QLDA Phát triển


                            
                                                                                           Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Những khu phố chờ được làm...
Đã mấy năm qua, người dân phía bắc TP. Nha Trang phải sống trong cảnh...
Thông báo số 195/TB-HĐBT V/v...
Thông báo số 195/TB-HĐBT ngày 29/8/2019 của Hội đồng bồi thường, hỗ...
Thông báo số 154/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 154/TB-HĐBT ngày 09/7/2019 của HĐBT, HTTĐC dự án V/v:...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Tư, 18/09/2019
Nhiệt độoC
2
852.381