Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 07/01/2018

Ngày 05/01/2018, tại Hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Việc học tập Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng về những vấn đề được nêu trong các Nghị quyết, tạo sự thống nhất trong cán bộ, Đảng viên của Ban QLDA trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết ở cơ sở. 


Tham dự hội nghị có Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA chủ trì Hội nghị, Đồng chí Hồ Tấn Quang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban QLDA và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

   Một số hình ảnh tại Hội nghị


                                   
                                              Ảnh: Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân – Giám đốc Ban QLDA chỉ đạo Hội nghị


                                 

                                       Ảnh: Đồng chí Hồ Tấn Quang – Phó Giám đốc Ban QLDA truyền đạt tại Hội nghị

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Ban QLDA đã được nghe Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân và Đồng chí Hồ Tấn Quang truyền đạt tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm:

- Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- 
Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- 
Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- 
Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Kết thúc Hội nghị Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân chỉ đạo ngay sau Hội nghị, toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLDA tiếp tục nghiên cứu học tập Nghị quyết để liên hệ giữa nhiệm vụ gắn kết với các chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước; đồng thời tuyên truyền phổ biến nội dung các Nghị quyết của Đảng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, liên hệ với thực tiễn trong công việc; viết bài thu hoạch của Nghị quyết nhằm đảm bảo việc học tập Nghị quyết có chất lượng và hiệu quả./.Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
15
631.213