Hưởng ứng ngày nước thế giới năm 2019

Ngày đăng: 21/03/2019

        Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm điều chỉnh, cụ thể những cam kết trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, mọi người đều phải được hưởng lợi: “Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của con người bạn”.

          Trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững thì mục tiêu số 6 (SDG6) là Nước sạch và vệ sinh. Điều này có nghĩa là không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình toàn thế giới hướng đến các mục tiêu cụ thể về nước. Nhưng thực tế hiện nay, vẫn còn hàng tỷ người chưa được tiếp cận với nguồn nước sử dụng an toàn, trong đó có các hộ gia đình, trường học, nơi làm việc, trang trại và nhà máy đang vật lộn để tồn tại và phát triển. Thiếu nước toàn cầu là một vấn nạn không chỉ của riêng bất cứ quốc gia, bất cứ sắc tộc, bất cứ vùng miền nào. Theo Liên Hiệp Quốc, nước sạch là 1 trong 3 nhu cầu thiết yếu nhất của con người. Cứ 9 công dân toàn cầu thì có 1 người đang sống thiếu tiếp cận với nguồn nước sạch, dẫn đến con số 3,4 triệu người chết hàng năm do các căn bệnh dịch từ việc thiếu nước và môi trường mất vệ sinh mà 99% trong số đó sinh sống ở các nước đang phát triển. Việc thiếu nước sạch có tác động bất lợi đến các nhóm cộng đồng nghèo dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người tị nạn, người bản địa, thiểu số, người khuyết tật và nhiều người khác… ​


                           Ảnh: Chủ đề ngày Nước thế giới 2019: "Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

                                                             (Nguồn: http://monre.gov.vn; http://dwrn.gov.vn)

          Ngày nước thế giới 22 tháng 3 năm 2019 hướng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nước bằng cách giải quyết những lý do tại sao rất nhiều người bị bỏ lại phía sau. Các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày nước thế giới: " Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau", bao gồm: 

      
           - Nước cho phụ nữ;

           - Nước cho nơi làm việc, sản xuất;

           - Nước cho nông thôn;

           - Nước cho người tị nạn;

           - Nước cho các bà mẹ;

           - Nước cho trẻ em;

           - Nước cho học sinh, sinh viên;

           - Nước cho những người bản địa, thiểu số; 

           - Nước cho người khuyết tật; 

           - Nước cho cộng đồng của những người đồng tính.

           Cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh, tiếp cận nguồn nước an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững vì một thế giới ổn định và thịnh vượng. Chúng ta không thể tiến lên toàn cầu hóa trong khi rất nhiều người đang sống mà không có nguồn nước sử dụng an toàn.

         Hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2019, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các đơn vị trong địa bàn tỉnh, tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo ai cũng có cơ hội sử dụng nước sạch, không để ai bị bỏ lại phía sau.

         Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, tiền thân là Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang, với nhiệm vụ thực hiện quản lý các dự án tăng cường vệ sinh môi trường một cách bền vững, qua đó góp phần cải thiện đời sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2019, Ban QLDA kêu gọi CBVC, cùng với người thân và mọi người xung quanh, chung tay triệt để thực hành tiết kiệm nước, giảm thiểu các hoạt động gây ô nhiễm môi trường nước trong hoạt động đời sống hàng ngày. Ban QLDA cũng tích cực tham gia các công tác truyền thông về vệ sinh môi trường, tuyên truyền các hộ dân tham gia đấu nối nước thải, cũng như các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa./.

   
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Chiến lược, định hướng, quy...
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA...
Công văn số 1155/BQL-QLDA1...
Công văn số 1155/BQL-QLDA1 ngày 29/10/2019 của Ban QLDA Phát triển...
Công điện về việc triển khai...
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về...
Phân luồng giao thông phục vụ...
Phân luồng giao thông phục vụ thi công cống thoát nước mưa trên đường...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Tư, 13/11/2019
Nhiệt độoC
14
904.953