Kế hoạch số 655/KH-BQL ngày 04/7/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 08/07/2019
Kế hoạch số 655/KH-BQL ngày 04/7/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

                                                              Xem kế hoạch tại đây./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Chiến lược, định hướng, quy...
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA...
Công văn số 1155/BQL-QLDA1...
Công văn số 1155/BQL-QLDA1 ngày 29/10/2019 của Ban QLDA Phát triển...
Công điện về việc triển khai...
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về...
Phân luồng giao thông phục vụ...
Phân luồng giao thông phục vụ thi công cống thoát nước mưa trên đường...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Tư, 13/11/2019
Nhiệt độoC
10
904.929