Kế hoạch số 655/KH-BQL ngày 04/7/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 08/07/2019
Kế hoạch số 655/KH-BQL ngày 04/7/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

                                                              Xem kế hoạch tại đây./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Những khu phố chờ được làm...
Đã mấy năm qua, người dân phía bắc TP. Nha Trang phải sống trong cảnh...
Thông báo số 195/TB-HĐBT V/v...
Thông báo số 195/TB-HĐBT ngày 29/8/2019 của Hội đồng bồi thường, hỗ...
Thông báo số 154/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 154/TB-HĐBT ngày 09/7/2019 của HĐBT, HTTĐC dự án V/v:...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Tư, 18/09/2019
Nhiệt độoC
2
852.390