Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Kết quả xử lý Đơn Kiến nghị, Khiếu nại, Tố cáo

Ngày đăng: 31/01/2018
KẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
1. Đơn Kiến nghị

 Stt  Ngày nhận đơn  Người gửi đơn  Nội dung đơn     Kết quả trả          lời đơn         Ghi chú
 01  Bà: Đặng Thị Hưởng
 ĐC: 19/7 Khóm Máy
 nước, Phước Tân
- Đề nghị bồi thường, hỗ trợ tiền cát để lấp hố sau hình thành mặt bằng chôn cất.
- Ngăn chặn không giao tiền hỗ trợ di dời hài cốt cho ông Đặng Anh Tuấn
Số 42/UBND ngày 05/01/2018
(UBND phường Ngọc Hiệp trả lời đơn)
Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
 02    Ông Phạm Hữu Thông
 Bà: Trần Thi Mai Linh
 ĐC: Thôn Lương Sơn 3, 
 xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang
 - Đề nghị mua 01 lô đất tái định cư theo giá nhà nước  Số 49/HĐBT ngày 26/01/2018 Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
 03    Ông Phạm Đình Hải
 ĐC: Tổ 05, Ngọc Hội,
 Ngọc Hiệp, TP Nha Trang
 - Đề nghị bàn giao mặt bằng để sớm ổn định cuộc sống.  Số 50/HĐBT
ngày 26/01/2018
Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
 04    Ông Lâm Phi Hổ
 Bà Huỳnh Hồng Nhung
 ĐC: 60/11 đường số 04,
 Khu phố 3, phường Bình   Hưng Hòa A, quận Bình  Tân, TP HCM
 - Không đồng ý về mức giá bồi thường, hỗ trợ.
- Đề nghị mua 01 lô đất TĐC
 Số 51/HĐBT
ngày 26/01/2018
Dự án Khu TĐC Ngọc Hiệp
           

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Những nội dung khác
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
8
631.178