Ngày 13/10 ngày Quốc tế giảm nhẹ thiên tai

Đoạn VIDEO do UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction) nhằm nâng cao nhận thức về các loại thảm họa đang diễn ra trên toàn cầu, và việc cần thiết phải xây dựng khả năng ứng phó với thiên tai để giảm thiểu số người phải chịu ảnh hưởng./.

Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Bảy, 24/03/2018
Nhiệt độoC
5
476.585