Nhân vật tiêu biểu trong năm 2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 12/02/2018

Đã trở thành truyền thống mỗi dịp cuối năm, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức bình chọn “Nhân vật của năm”. Kể từ năm 2016, “Nhân vật của năm” chính thức trở thành sự kiện thường niên do Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Việc biểu dương, vinh danh cá nhân của cán bộ,viên chức trong Ban QLDA, người có nhiều đóng góp, cống hiến, truyền cảm hứng và có ảnh hưởng tích cực đối với đội ngũ cán bộ, viên chức trong Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. Qua bầu chọn, tập thể cán bộ, công chức, viên chức đã bầu chọn nhân vật tiêu biểu của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017 là anh Đỗ Ngọc Lân, anh Đỗ Ngọc Lân là cán bộ của phòng Tổ chức Hành chính.

                                                             
                                                             
                                                         Ảnh: Anh Đỗ Ngọc Lân nhân vật của năm 2017.

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
14
631.209