Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang

Ngày đăng: 21/12/2017
Ngày 13/12/2017, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn số 412/HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang.

Xem nội dung Công văn tại đây./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
4
631.171