Phiếu lấy ý kiến của Cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang.

Ngày đăng: 24/08/2018

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

       Của cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch
      chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang.

I. MỤC ĐÍCH

“Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang” được xây dựng với mục đích nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tư vấn lập quy hoạch và Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa sẽ tổng hợp, phân tích, lựa chọn các nội dung để bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển chung, đồng thời vẫn phải đảm bảo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đô thị.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỒ ÁN QUY HOẠCH

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đến năm 2025;

Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà v/v cho phép lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang; (Tải Quyết định tại đây)

Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; (Tải Quyết định tại đây)


III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI


Bản câu hỏi gồm các phần chính:

A.Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến;

B.Ý kiến tham gia đối với Đồ án quy hoạch;

        C.Ý kiến khác/Nguyện vọng/Kiến nghị.

Các câu hỏi chủ yếu ở dưới dạng lựa chọn câu trả lời đánh giá:"Hợp lý – Chưa hợp lý” hoặc "Đầy đủ - Chưa đầy đủ" (đánh dấu X hoặc V vào những ô trống); và ý kiến bổ sung tại dòng kẻ cho sẵn ___________. Nếu câu trả lời của quý vị dài hơn không gian cho sẵn của phiếu, xin vui lòng sử dụng các khoảng trống bên cạnh hoặc viết thêm ra giấy trắng (áp dụng với bản góp ý viết tay).

Việc xin ý kiến cộng đồng được thực hiện từ ngày 24/8 đến 03/10/2018 (thời hạn lấy ý kiến 20 ngày đối với cơ quan, 40 ngày đối với cộng đồng). Sau thời hạn nêu trên, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hoà kết thúc việc xin ý kiến cộng đồng và tổng hợp để hoàn thiện Đồ án quy hoạch, thẩm định và trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét phê duyệt.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn những ý kiến và sự hợp tác của quý vị !
(Đính kèm Phiếu lấy ý kiến tại đây)

Một số hình ảnh:

                             Ảnh: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng và hạ tầng kỹ thuật

                                                  
                                                                    Ảnh: Sơ đồ không gian kiến trúc cảnh quan


                                                                Ảnh: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

1. Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v cho phép lập Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang.2. Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Phân luồng giao thông phục vụ...
Phân luồng giao thông phục vụ thi công cống thoát nước mưa trên đường...
Kế hoạch số 1016/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 1016/KH-BQL ngày 02/10/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Thông báo số 209/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 209/TB-HĐBT ngày 24/9/2019 của HĐBT, HTTĐC dự án V/v:...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Năm, 17/10/2019
Nhiệt độoC
13
880.285