Các Quyết định của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 23/10/2017
1. Quyết định số 01/QĐ-BQL ngày 04/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

2. Quyết định số 03a/QĐ-BQL ngày 06/01/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

3. Quyết định số 21/QĐ-BQL ngày 08/03/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

4. Quyết định số 63/QĐ-BQL ngày 14/07/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

5. Quyết định số 76/QĐ-BQL ngày 22/8/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy định quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

6. Quyết định số 82/QĐ-BQL ngày 01/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành quy chế Quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017.(Đính kèm Quyết định)

7. Quyết định số 95/QĐ-BQL ngày 27/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa Quyết định Nội quy, Quy chế tiếp công dân. (Đính kèm Quyết định)

8. Quyết định số 99/QĐ-BQL ngày 29/9/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Nội quy sử dụng tiết kiệm điện của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

9. Quyết định số 100/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình lưu trữ hồ sơ nội bộ của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

Quyết định số 101/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả cải cách hành chính Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

10. Quyết định số 102/QĐ-BQL ngày 02/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế thi đua Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định)

11. Quyết định số 104/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành các quy trình chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, thủ tục giao dịch, phục vụ khách hàng, đối tác được đơn giản hóa, hợp lý hóa của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa đối với các dự án quản lý qua hình thức ủy thác. (Đính kèm Quyết định)

12. Quyết định số 105/QĐ-BQL ngày 04/10/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định, Quy chế về thái độ, trách nhiệm, Quy trình thủ tục giao dịch phục vụ khách hàng của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa năm 2017. (Đính kèm Quyết định)

13. Quyết định số 135A/QĐ-BQL ngày 14/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình Quản lý dự án đối với các dự án được Chủ đầu tư ủy thác cho Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

14. Quyết định số 148/QĐ-BQL ngày 30/11/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy trình thanh toán các hợp đồng (xây lắp, tư vấn) của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa quản lý dự án. (Đính kèm Quyết định)

15. Quyết định số 80/QĐ-BQL ngày 20/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ. (Đính kèm Quyết định)

16. Quyết định số 81/QĐ-BQL ngày 21/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy chế xử lý Đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. (Đính kèm Quyết định và Quy chế)

17. Quyết định số 83/QĐ-BQL ngày 21/8/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Quy  trình hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công và hồ sơ lấy ý kiến góp ý thẩm định quy hoạch. (Đính kèm Quyết định và Quy chế)Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hội thao Khối thi đua các Ban...
Trong ngày 14/9/2018, tại sân bóng đá King sport Nguyễn Thị Minh Khai...
Hội thảo về Hệ thống Cơ sở dữ...
Sáng ngày 13/9/2018, tại hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa...
Lấy ý kiến của Cơ quan, tổ...
Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với...
Trung tâm Dịch vụ hành chính...
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (viết tắt...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Chủ Nhật, 21/10/2018
Nhiệt độoC
11
595.709