Thông báo

Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang V/v phê duyệt phương án BT, HT, TĐC đối với 59 trường hợp (Đợt 7) bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệp cho 59 Tr/hợp

Ngày đăng: 28/05/2018
Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang V/v phê duyệt phương án BT, HT, TĐC đối với 59 trường hợp (Đợt 7) bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệp cho 59 Tr/hợp (từ Quyết định số 1641 đến Quyết định số 1758).

  1. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chi tiết của từng hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Đợt 7, các hộ gia đình, cá nhân có thể đến Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: Số 204 đường Thống Nhất, Phường Phương Sài, thành phố Nha Trang để xem chi tiết (Bảng treo Quyết định tại Bảng Thông báo của Ban QLDA Phát triển).

   2. Xem Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND thành phố Nha Trang./.

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Trung tâm Dịch vụ hành chính...
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (viết tắt...
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh...
Sáng ngày 16/8/2018, tại Hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh...
Thông báo về việc niêm yết...
Thông báo về việc niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Thông báo tuyển dụng viên chức
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 20/08/2018
Nhiệt độoC
10
557.310