Tin tức
 Sự kiện

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang Quyết định về việc phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 12 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

Ngày đăng: 24/05/2017

Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang Quyết định về việc phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 12 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.
Xem toàn văn tại đây.
(Đính kèm Quyết định chi tiết của từng trường hợp của hộ gia đình, cá nhân 1) 
(Đính kèm Quyết định chi tiết của từng trường hợp của hộ gia đình, cá nhân 2) 
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Hai, 19/03/2018
Nhiệt độoC
6
473.697