Thông báo

Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Nha Trang V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mã án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệp (đợt 6 - 06 trường hợp: 98 ngôi mộ)

Ngày đăng: 06/07/2018
Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Nha Trang V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mã án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệp (đợt 6 - 06 trường hợp: 98 ngôi mộ): 01 trường hợp có mộ thuộc nghĩa Trang lò gạch, 01 trường hợp trên đất Tộc họ Trương, 03 trường hợp thuộc khu vực Miếu Bà và 01 trường hợp đất thuộc Tộc họ Phạm. 

1. Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Nha Trang:



2. Quyết định chi tiết của các hộ gia đình, cá nhân:













3. Phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mã các hộ dân có thể đến xem trực tiếp tại Ban QLDA Phát triển tỉnh, địa chỉ: 204 Thống Nhất, phường Phương Sài, TP Nha Trang hoặc UBND phường Ngọc Hiệp./.

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia...
Chủ đề Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay là:...
Thông báo số 89/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 89/TB-HĐBT ngày 17/4/2019 của Hội đồng bồi thường, hỗ...
Hưởng ứng ngày nước thế giới...
Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai...
Gia hạn lấy ý kiến của Cơ...
Gia hạn Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Chủ Nhật, 19/05/2019
Nhiệt độoC
2
755.219