Thông báo

Quyết định số 6512/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Nha Trang V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 06 trường hợp (Đợt 5) bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư XDCS hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp

Ngày đăng: 02/11/2017
Quyết định số 6512/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 06 trường hợp (Đợt 5) bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.
                               
                                                               
  Đính kèm Quyết định./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
4
631.171