Thông báo

Quyết định số 6512/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Nha Trang V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 06 trường hợp (Đợt 5) bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư XDCS hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp

Ngày đăng: 02/11/2017
Quyết định số 6512/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 06 trường hợp (Đợt 5) bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.
                               
                                                               
  Đính kèm Quyết định./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Bảy, 24/03/2018
Nhiệt độoC
5
476.585