Thông báo

Quyết định số 6603/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND TP Nha Trang V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả do ảnh hưởng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp (Đợt 1 - 81 trường hợp - 436 mộ)

Ngày đăng: 15/11/2017
Quyết định số 6603/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND TP Nha Trang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả do ảnh hưởng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp (Đợt 01 - 81 trường hợp - 436 mộ).
                                                               Đính kèm Quyết định./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Năm, 26/04/2018
Nhiệt độoC
12
494.217