Thông báo

Quyết định số 6603/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND TP Nha Trang V/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả do ảnh hưởng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu TĐC Ngọc Hiệp (Đợt 1 - 81 trường hợp - 436 mộ)

Ngày đăng: 15/11/2017
Quyết định số 6603/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND TP Nha Trang về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả do ảnh hưởng dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp (Đợt 01 - 81 trường hợp - 436 mộ).
                                                               Đính kèm Quyết định./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo tuyển dụng viên chức
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức
Quyết định số 2307/QĐ-UBND...
Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Nha Trang...
Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày...
Ngày 11-6, tại Nha Trang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Bảy, 21/07/2018
Nhiệt độoC
12
540.350