Quyết định số 7927/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND thành phố Nha Trang V/v phê duyệt phương án hỗ trợ di dời mồ mã do ảnh hưởng Dự án XD CSHT khu TĐC Ngọc Hiệp (đợt 3-15 trường hợp)

Ngày đăng: 11/01/2018
Ngày 29 tháng 12 năm 2017, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành Quyết định số 7927/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án hỗ trợ di dời mồ mã do ảnh hưởng Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang (đợt 3-15 trường hợp)./.

Xem Quyết định tại đây.
Đính kèm Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho từng trường hợp.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
15
631.213