Thông báo

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21)

Ngày đăng: 31/08/2017
* Assignment Title: Consultant for survey, detailed design and bidding documents for Component 2 and remaining works of component 1.
* Reference No: NT - 1.21
* Attached file: NT-1.21 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21).pdf
Khanh Hoa development project management unit
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Lợi ích từ việc đấu nối nước...
Trước thời điểm triển khai Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, hệ...
Chủ Nhật, 19/11/2017
Nhiệt độoC
7
420.672