Thông tin đấu thầu

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.22)

Ngày đăng: 31/08/2017

* Assignment Title: Construction Supervision Consultant
* Reference No: NT - 1.22
* Attached file: NT-1.22 REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.22).pdf

 

 

Khanh Hoa development project management unit
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Ban Quản lý dự án Phát triển...
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà (tên tiếng Anh: Khanh Hoa...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Bảy, 23/09/2017
Nhiệt độoC
3
399.727