Thông tin đấu thầu

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST - Social and Environmental Safeguards Monitoring Consultant (NT - 1.23)

Ngày đăng: 14/09/2017
*Assignment Title: REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (CONSULTING SERVICE - FIRMS SELECTION)
*Reference No: NT - 1.23
*Attached file: NT-1.23-REOI-Eng.pdf

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Ban Quản lý dự án Phát triển...
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà (tên tiếng Anh: Khanh Hoa...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Chủ Nhật, 24/09/2017
Nhiệt độoC
1
399.731