Thông báo kê khai, di dời mồ mả

Ngày đăng: 27/09/2016
Thông báo số 261/TB-HĐBT ngày 21/9/2016 của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp về việc kê khai, di dời mồ mả thuộc phạm vi giải tỏa Dự án Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.
Tải toàn văn Thông báo tại đây.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Năm, 26/04/2018
Nhiệt độoC
11
494.216