Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng

Ngày đăng: 03/04/2014

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

- Tên gói thầu:
NT-CB-4:  Mua sắm phần cứng và phần mềm GIS/MIS cho các công ty cung ứng dịch vụ.


- Tên dự án:
Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.


- Nguồn vốn:
Tín dụng phát triển quốc tế (IDA) và ngân sách tỉnh Khánh Hòa (vốn đối ứng).


- Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Chào hàng cạnh tranh trong nước.


- Thời gian phát hành HSYC chào hàng:
từ ngày 04 tháng 4 năm 2014 đến ngày 18 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).


- Địa chỉ phát hành:


   Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.


   Số 06A – đường Yersin – thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.


   Điện thoại: 058.3562.204 - Fax: 058.3562.203.


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá):
chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Thông báo tuyển dụng viên chức
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức
Quyết định số 2307/QĐ-UBND...
Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Nha Trang...
Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày...
Ngày 11-6, tại Nha Trang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Bảy, 21/07/2018
Nhiệt độoC
11
540.352