Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng

Ngày đăng: 03/04/2014

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

- Tên gói thầu:
NT-CB-4:  Mua sắm phần cứng và phần mềm GIS/MIS cho các công ty cung ứng dịch vụ.


- Tên dự án:
Dự án Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải – Tiểu dự án Nha Trang.


- Nguồn vốn:
Tín dụng phát triển quốc tế (IDA) và ngân sách tỉnh Khánh Hòa (vốn đối ứng).


- Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Chào hàng cạnh tranh trong nước.


- Thời gian phát hành HSYC chào hàng:
từ ngày 04 tháng 4 năm 2014 đến ngày 18 tháng 4 năm 2014 (trong giờ hành chính).


- Địa chỉ phát hành:


   Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.


   Số 06A – đường Yersin – thành phố Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa.


   Điện thoại: 058.3562.204 - Fax: 058.3562.203.


- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá):
chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 18 tháng 4 năm 2014 tại Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang.

Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Bảy, 24/03/2018
Nhiệt độoC
3
476.585