Thông tin đấu thầu

Thông báo mời thầu Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP Nha Trang: (Xây dựng các Tuyến cống thoát nước mưa)

Ngày đăng: 24/05/2018
THÔNG BÁO MỜI THẦU

                          Tên Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án TP Nha Trang.
                          Tín dụng số: IDA số 6027-VN và khoản vay IBRD số 8745-VN.
                          Tên hợp đồng: Xây dựng các tuyến cống thoát nước mưa.
                          Số tham chiếu: NT-1.2.
                                       
                                                                    Xem Thông báo./.
Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Bảy, 15/12/2018
Nhiệt độoC
4
634.530