Thông báo

Thông báo số 145/TB-HĐBT ngày 19/4/2018 của HĐBT HT, TĐC dự án Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp V/v niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mã (Đợt 6-05 trường hợp)

Ngày đăng: 26/04/2018

Thông báo số 145/TB-HĐBT ngày 19/4/2018 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư : V/v Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, đợt 6 - 05 trường hợp  (gồm 01 trường hợp mộ có thân nhân thuộc nghĩa trang Lò Gạch, 01 trường hợp mộ trên đất họ tộc Trương, 02 trường hợp mộ khu vực Miếu Bà, 01 trường hợp mộ trên thửa đất số 02/03)

Xem Thông báo tại đây ./.
                                 Xem Chi tiết phương án dự kiến kinh phí bồi thường di dời mồ mả tại Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 204 đường Thống Nhất, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang


Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Giải cứu dòng sông ô nhiễm
Bao năm nay, sông Kim Bồng và sông Bà Vệ (TP. Nha Trang) ô nhiễm, cây...
Quyết định số 4097QĐ-UBND ngày...
Quyết định số 4097QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về...
Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày 28/12/2018 của HĐTB HT TĐC Dự án đầu tư...
Hội nghị cán bộ công chức,...
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Chủ Nhật, 20/01/2019
Nhiệt độoC
11
658.615