Tin tức
 Sự kiện

Thông báo số 164/TB-HĐBT ngày 18/5/2017 của HĐBT HTTĐC về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang (đợt 6-13 trường hợp)

Ngày đăng: 24/05/2017
Thông báo số 164/TB-HĐBT ngày 18/5/2017 của HĐBT HTTĐC Dự án Đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang (đợt 6-13 trường hợp). 
Toàn văn Thông báo tại đây.


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Năm, 18/01/2018
Nhiệt độoC
5
445.794