Thông báo

Thông báo số 19/TB-HĐBT V/v thông báo niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang ( đợt 15-17 thửa đất vắng chủ)

Ngày đăng: 16/01/2018
Thông báo số 19/TB-HĐBT ngày 12/01/2018 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án về việc thông báo niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang (Đợt 15-17 thửa đất vắng chủ).

             Xem Thông báo tại đây./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Chủ Nhật, 25/02/2018
Nhiệt độoC
2
463.952