Thông báo số 195/TB-HĐBT V/v thông báo niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang ( Đợt 19 - 29 trường hợp)

Ngày đăng: 15/09/2019
Thông báo số 195/TB-HĐBT ngày 29/8/2019 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án V/v thông báo niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án: Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang ( Đợt 19 - 29 trường hợp).

                                                          Xem thông báo tại đây ./.
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Phân luồng giao thông phục vụ...
Phân luồng giao thông phục vụ thi công cống thoát nước mưa trên đường...
Kế hoạch số 1016/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 1016/KH-BQL ngày 02/10/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Thông báo số 209/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 209/TB-HĐBT ngày 24/9/2019 của HĐBT, HTTĐC dự án V/v:...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thứ Năm, 17/10/2019
Nhiệt độoC
13
880.285