Thông báo

Thông báo số 311/BQL của ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang

Ngày đăng: 16/04/2014
Thông báo số 311/BQL của ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, ký ngày 15 tháng 4 năm 2014 (Tải toàn bộ thông báo tại đây)
BQL Dự án VSMT Tp. Nha Trang
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Chủ Nhật, 20/05/2018
Nhiệt độoC
1
507.342