Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày 28/12/2018 của HĐTB HT TĐC V/v Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả đợt 10-02 trường hợp mộ vắng chủ thuộc khu vực nghĩa trang Lò Gạch- Dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu TĐC Ngọc Hiệp

Ngày đăng: 03/01/2019
Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày 28/12/2018 của HĐTB HT TĐC Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp V/v Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả đợt 10-02 trường hợp mộ vắng chủ thuộc khu vực nghĩa trang Lò Gạch- Dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu TĐC Ngọc Hiệp.
                                                                    Xem Thông báo


Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch số 476/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 476/KH-BQL ngày 22/5/2019 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Kế hoạch 464/KH-BQL ngày...
Kế hoạch 464/KH-BQL ngày 21/5/2019 của Ban QLDA Phát triển về việc Xây...
Thông báo số 114/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 114/TB-HĐBT ngày 16/5/2019 của HĐBT HT, TĐC V/v niêm yết...
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia...
Chủ đề Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay là:...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Ba, 25/06/2019
Nhiệt độoC
12
787.555