Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày 28/12/2018 của HĐTB HT TĐC V/v Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả đợt 10-02 trường hợp mộ vắng chủ thuộc khu vực nghĩa trang Lò Gạch- Dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu TĐC Ngọc Hiệp

Ngày đăng: 03/01/2019
Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày 28/12/2018 của HĐTB HT TĐC Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp V/v Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ di dời mồ mả đợt 10-02 trường hợp mộ vắng chủ thuộc khu vực nghĩa trang Lò Gạch- Dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu TĐC Ngọc Hiệp.
                                                                    Xem Thông báo


Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Gia hạn lấy ý kiến của Cơ...
Gia hạn Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư...
Thông báo số 100/TB-UBND ngày...
Thông báo số 100/TB-UBND ngày 21/01/2019 về việc điều chỉnh diện tích...
Nhân vật tiêu biểu năm 2018...
Đã trở thành truyền thống, mỗi dịp cuối năm, Ban Quản lý Dự án Phát...
Giải cứu dòng sông ô nhiễm
Bao năm nay, sông Kim Bồng và sông Bà Vệ (TP. Nha Trang) ô nhiễm, cây...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Ba, 19/03/2019
Nhiệt độoC
14
705.881