Thông báo số 89/TB-HĐBT ngày 17/4/2019 của HĐBT, HTTĐC dự án V/v: Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí, bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án Đầu tư XD CSHT Khu TĐC Ngọc Hiệp (Đợt 16 - 16 trường hợp).

Ngày đăng: 18/04/2019
Thông báo số 89/TB-HĐBT ngày 17/4/2019 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án V/v: Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang (Đợt 16 - 16 trường hợp).

                                                                                  Xem Thông báo tại đây./.

Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia...
Chủ đề Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay là:...
Thông báo số 89/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 89/TB-HĐBT ngày 17/4/2019 của Hội đồng bồi thường, hỗ...
Hưởng ứng ngày nước thế giới...
Ngày Nước thế giới năm 2019 có chủ đề “Nước cho tất cả - Không để ai...
Gia hạn lấy ý kiến của Cơ...
Gia hạn Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Chủ Nhật, 19/05/2019
Nhiệt độoC
17
755.197