Thông báo từ BTC

Thể lệ cuộc thi Chung tay vì Thành phố Nha Trang xanh sạch đẹp
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì Thành phố Nha Trang xanh sạch đẹp( 07/12/2013)
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha Trang xanh – sạch – đẹp
Xem thêm
Cảnh báo về việc tăng lượt xem giả
Cảnh báo về việc tăng lượt xem giả( 08/01/2014)
Qua kiểm tra và đối chiếu với các số liệu tổng hợp từ website và Google Analytics chúng tôi nhận thấy có một bài viết đã bị tạo số lượt xem giả - điều...
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 2/ 2014
Thông báo người đoạt giải tháng 2/ 2014( 05/03/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 2/2014
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 3/2014
Thông báo người đoạt giải tháng 3/2014( 05/04/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 3/2014
Xem thêm
Thông báo gỡ bỏ ảnh dự thi vi phạm điều lệ cuộc thi - tháng 4/2014
Thông báo gỡ bỏ ảnh dự thi vi phạm điều lệ cuộc thi - tháng 4/2014( 03/05/2014)
BTC quyết định gõ bỏ ảnh dự thi của bạn Ngô Ngọc Thạch vì đã vi phạm điều lệ cuộc thi khi cố tình tăng lượt Xem/Thích bằng những cách không đúng đắng.
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 4/2014
Thông báo người đoạt giải tháng 4/2014( 05/05/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 4/2014
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 5/2014
Thông báo người đoạt giải tháng 5/2014( 05/06/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 5/2014
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 6/2014
Thông báo người đoạt giải tháng 6/2014( 05/07/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 6/2014
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 7/2014
Thông báo người đoạt giải tháng 7/2014( 05/08/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 7/2014
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 8/2014
Thông báo người đoạt giải tháng 8/2014( 05/09/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 8/2014
Xem thêm
< 1 2 >
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Chiến lược, định hướng, quy...
Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 19/11/2018
Nhiệt độoC
13
616.880