Thông báo

Thông báo về việc di dời mồ mả vắng chủ tại nghĩa trang Lò Gạch

Ngày đăng: 06/06/2018

Kế hoạch Về việc di dời mồ mả vắng chủ tại nghĩa trang Lò Gạch bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang được thực hiện theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2273/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa giao Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư dự án.


Ngày 01/9/2016 UBND thành phố Nha Trang ban hành Thông báo số 756/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Hiện nay, công tác bồi thường, hỗ trợ cho việc di dời mồ mả vắng chủ đã được Tổ công tác thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định, được Hội đồng bồi thường thông qua và UBND thành phố Nha Trang phê duyệt kinh phí. Nhằm mục đích thông tin đến người dân trên toàn tỉnh được biết thời gian di dời mồ mả vắng chủ bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Cụ thể như sau:


Thời gian: thực hiện trong thời gian 05 ngày, từ ngày 11-15/6/2018.


Địa điểm: Tại Nghĩa Trang Lò Gạch, phường Ngọc Hiệp.


Địa điểm cải táng: Ô linh cốt tại Nhà hỏa táng Nghĩa Trang Phía Bắc.


Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa kính thô
ng báo ./.

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Giải cứu dòng sông ô nhiễm
Bao năm nay, sông Kim Bồng và sông Bà Vệ (TP. Nha Trang) ô nhiễm, cây...
Quyết định số 4097QĐ-UBND ngày...
Quyết định số 4097QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về...
Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày...
Thông báo số 405/TB-HĐBT ngày 28/12/2018 của HĐTB HT TĐC Dự án đầu tư...
Hội nghị cán bộ công chức,...
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Chủ Nhật, 20/01/2019
Nhiệt độoC
7
658.627