Thông báo

Hồ sơ đăng ký đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha Trang
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước Tp. Nha Trang( 14/02/2014)
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam kết chung của hộ gia đinh/tổ chức khi đăng ký đấu nối nước thải vào hệ thống.
Xem thêm
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì Thành phố Nha Trang xanh sạch đẹp
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì Thành phố Nha Trang xanh sạch đẹp( 07/12/2013)
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha Trang xanh – sạch – đẹp
Xem thêm
Lợi ích từ việc đấu nối nước thải hộ gia đình vào Hệ thống chung của Tp. Nha Trang
Lợi ích từ việc đấu nối nước thải hộ gia đình vào Hệ thống chung của Tp. Nha...( 05/03/2014)
Trước thời điểm triển khai Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước Nha Trang vẫn chưa có các đường cống để thu gom nước thải và cũng...
Xem thêm
Thông báo người đoạt giải tháng 3/2014
Thông báo người đoạt giải tháng 3/2014( 05/04/2014)
Ban tổ chức cuộc thi bài viết hay, ảnh đẹp "Chung tay vì thành phố Nha Trang Xanh - Sạch - Đẹp" công bố tác phẩm đoạt giải tháng 3/2014
Xem thêm
Thông báo số 122/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang
Thông báo số 122/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang( 16/04/2014)
Thông báo số 122/TB-UBND ngày 15/04/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát...
Xem thêm
Thông báo số 123/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang
Thông báo số 123/TB-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang( 16/04/2014)
Thông báo số 123/TB-UBND ngày 15/04/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát...
Xem thêm
Thông báo số 311/BQL của ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang
Thông báo số 311/BQL của ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành...( 16/04/2014)
Thông báo số 311/BQL ngày 15 tháng 4 năm 2014 của ban quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện đấu...
Xem thêm
Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang Quyết định về việc phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 12 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.
Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang Quyết...( 24/05/2017)
Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang Quyết định về việc phê duyệt phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối...
Xem thêm
Thông báo số 164/TB-HĐBT ngày 18/5/2017 của HĐBT HTTĐC  về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang (đợt 6-13 trường hợp)
Thông báo số 164/TB-HĐBT ngày 18/5/2017 của HĐBT HTTĐC về việc niêm yết phương...( 24/05/2017)
Thông báo số 164/TB-HĐBT ngày 18/5/2017 của HĐBT HTTĐC Dự án Đầu tư XD cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp về việc niêm yết phương án dự kiến kinh...
Xem thêm
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án Nha Trang, thành phố Nha Trang.
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu...( 06/06/2017)
Thông báo số 534/TB-UBND ngày 30/5/2017 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên...
Xem thêm
< 1 2 3 ... >
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Lợi ích từ việc đấu nối nước...
Trước thời điểm triển khai Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, hệ...
Chủ Nhật, 19/11/2017
Nhiệt độoC
10
420.670