Thông tin đấu thầu

Thông báo mời chào hàng
Thông báo mời chào hàng( 03/04/2014)
Ban QLDA Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang thông báo mời chào hàng
Xem thêm
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.21)( 31/08/2017)
COASTAL CITIES SUSTAINABLE ENVIRONMENT PROJECT - NHA TRANG CITY SUBPROJECT
Xem thêm
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.22)
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (NT - 1.22)( 31/08/2017)
COASTAL CITIES SUSTAINABLE ENVIRONMENT PROJECT - NHA TRANG CITY SUBPROJECT
Xem thêm
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Lợi ích từ việc đấu nối nước...
Trước thời điểm triển khai Dự án Cải thiện vệ sinh môi trường, hệ...
Chủ Nhật, 19/11/2017
Nhiệt độoC
11
420.671