Thông tin đấu thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (NT-1.23)

Ngày đăng: 12/09/2017
TÊN GÓI THẦU: TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐỘC LẬP AN TOÀN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
SỐ HIỆU GÓI THẦU: NT-1.23
ĐÍNH KÈM THƯ MỜI: Thu moi bay to quan tam.pdf
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Thông báo số 1165/TB-BQL ngày...
Thông báo (Khẩn) số 1165/TB-BQL ngày 22/11/2018 của Ban QLDA Phát...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 942/KH-BQL ngày 03/10/2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Hai, 10/12/2018
Nhiệt độoC
8
631.221