Thông tin đấu thầu

THƯ MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM (NT-1.23)

Ngày đăng: 12/09/2017
TÊN GÓI THẦU: TƯ VẤN GIÁM SÁT ĐỘC LẬP AN TOÀN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
SỐ HIỆU GÓI THẦU: NT-1.23
ĐÍNH KÈM THƯ MỜI: Thu moi bay to quan tam.pdf
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật và...
Các phương án thiết kế và bản vẽ hỗ trợ việc đấu nối nước thải theo...
Thứ Bảy, 24/03/2018
Nhiệt độoC
5
476.584