Giới thiệu
 dự án

Tổng kết thực hiện giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2

Vệ sinh môi trường ở hầu hết các đô thị trên cả nước đều chưa được bảo đảm, một số nơi ô nhiễm nặng, để giải quyết vấn đề này chính phủ Việt Nam đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á thông qua việc hỗ trợ thực hiện các dự án vệ sinh môi trường. Một trong các dự án đó là Dự án Vệ sinh Môi trường các Thành phố Duyên Hải (CCESP) được hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới. Ở thành phố Nha Trang, dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2006 đến năm 2011; Giai đoạn 2 : từ năm 2008 đến 2014

Hội thao Khối thi đua các Ban...
Trong ngày 14/9/2018, tại sân bóng đá King sport Nguyễn Thị Minh Khai...
Hội thảo về Hệ thống Cơ sở dữ...
Sáng ngày 13/9/2018, tại hội trường Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa...
Lấy ý kiến của Cơ quan, tổ...
Phiếu lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với...
Trung tâm Dịch vụ hành chính...
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (viết tắt...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Chủ Nhật, 21/10/2018
Nhiệt độoC
6
595.722