Giới thiệu
 dự án

Tổng kết thực hiện giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2

Vệ sinh môi trường ở hầu hết các đô thị trên cả nước đều chưa được bảo đảm, một số nơi ô nhiễm nặng, để giải quyết vấn đề này chính phủ Việt Nam đã kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á thông qua việc hỗ trợ thực hiện các dự án vệ sinh môi trường. Một trong các dự án đó là Dự án Vệ sinh Môi trường các Thành phố Duyên Hải (CCESP) được hỗ trợ bởi Ngân hàng Thế giới. Ở thành phố Nha Trang, dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2006 đến năm 2011; Giai đoạn 2 : từ năm 2008 đến 2014

Thông báo tuyển dụng viên chức
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tuyển dụng viên chức
Quyết định số 2307/QĐ-UBND...
Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND thành phố Nha Trang...
Kỷ niệm trọng thể 70 năm ngày...
Ngày 11-6, tại Nha Trang, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
Thứ Bảy, 21/07/2018
Nhiệt độoC
13
540.343